Amen­dement Hazekamp: gezien Richtlijn inzake de instand­houding van de natuur­lijke habitats en de wilde flora en fauna


28 november 2017

Amendement 3

Anja Hazekamp

Ontwerpverslag
De huidige situatie en de vooruitzichten van de schapen- en geitensector
(2017/2117(INI))

Ontwerpresolutie
Visum 4 ter (nieuw)

Amendement

– gezien Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna,


Status

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement Hazekamp: gezien de Eurobarometer 442 over "De houding van Europeanen ten aanzien van dierenwelzijn"

Lees verder

Amendement Hazekamp: gezien de Richtlijn inzake de bescherming van voor landbouwdoeleinden gehouden dieren

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer