Amen­dement Hazekamp: duide­lijke trend tegen de consumptie van konij­nen­vlees


15 september 2016

Amendment 1

Stefan Eck, Anja Hazekamp, Estefanía Torres Martínez, Luke Ming Flanagan


Motion for a resolution
Minimum Standards for the Protection of Farm Rabbits
PE587.419 - 2016/2077(INI)

Motion for a resolution
Recital B b (new)


Amendment

B b. Whereas there is a clear consumer trend against the consumption of rabbit meat;


Status

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement Hazekamp: nodigt de Europese Commissie en de lidstaten uit om wetenschappelijk onderzoek te verrichten naar het welzijn van kooikonijnen

Lees verder

Amendement Hazekamp: roept de Europese Commissie en de lidstaten op om het uitfaseren van het houden van konijnen voor productiedoeleinden na te streven

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer