Amen­dement Hazekamp: nodigt de Europese Commissie en de lidstaten uit om weten­schap­pelijk onderzoek te verrichten naar het welzijn van kooi­ko­nijnen


15 september 2016

Amendment 8

Stefan Eck, Anja Hazekamp, Estefanía Torres Martínez, Luke Ming Flanagan


Motion for a resolution
Minimum Standards for the Protection of Farm Rabbits
PE587.419 - 2016/2077(INI)

Motion for a resolution
Recital 3 a (new)

Amendment

3 a. Points out that there is a need for further scientific research on the welfare of farm rabbits; Invites the Member States and Commission to encourage and undertake scientific research on the welfare of farm rabbits and rabbit farming production systems;


Status

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement Hazekamp: grote zorgen over het welzijn van kooikonijnen in Europa

Lees verder

Amendement Hazekamp: duidelijke trend tegen de consumptie van konijnenvlees

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer