Amen­dement Hazekamp: aanbe­ve­lingen van de Europese Ombudsman moeten als bindend worden beschouwd


11 november 2014

Jaros?aw Wa??sa
Report on the annual report on the activities of the European Ombudsman in 2013

Motion for a resolution
PE539.677 - 2014/2159(INI)

Amendment 2
Anja Hazekamp


Motion for a resolution
Paragraph 16 (new)

Amendment

16 bis. staat erop dat de aanbevelingen van de Ombudsman door de EU-instellingen als bindend worden beschouwd; staat erop dat wanneer in uitzonderlijke gevallen er geen adequate implementatie of opvolging van de adviezen van de Ombudsman plaatsvindt, dit uitgebreid gemotiveerd dient te worden door de EU-instellingen;


Status

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement Hazekamp: aanwijzen van visserij-vrije gebieden

Lees verder

Motion for a resolution on the creation of an animal welfare 'one-stop shop'

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer