Amen­dement Hazekamp: aanbe­ve­lingen aan de Europese Commissie voor de onder­han­de­lingen over TTIP (9)


24 februari 2015

Paolo De Castro, James Nicholson
Recommendations to the European Commission on the negotiations for the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)

Amendement 38
Lidia Senra Rodríguez, Matt Carthy, Miguel Viegas, Luke Ming Flanagan, Anja
Hazekamp, Pablo Iglesias, Stefan Eck

Ontwerpadvies
Overweging C

Ontwerpadvies
C. overwegende dat het naleven van de
normen voor voedselveiligheid en voor
gezondheid van mens en dier een
fundamenteel beginsel van de Europese
landbouwonderhandelingen is;

Amendement
C. overwegende dat het naleven van de
normen voor voedselveiligheid en voor
gezondheid van mens en dier een
fundamenteel beginsel van de Europese
handelsbetrekkingen op het gebied van
landbouw is;


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement Hazekamp: aanbevelingen aan de Europese Commissie voor de onderhandelingen over TTIP (10)

Lees verder

Amendement Hazekamp: aanbevelingen aan de Europese Commissie voor de onderhandelingen over TTIP (8)

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer