Amen­dement Hazekamp: aanbe­ve­lingen aan de Europese Commissie voor de onder­han­de­lingen over TTIP (10)


24 februari 2015

Paolo De Castro, James Nicholson
Recommendations to the European Commission on the negotiations for the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)
PE549.106 - 2014/2228(INI)

Amendement 48
Lidia Senra Rodríguez, Matt Carthy, Miguel Viegas, Luke Ming Flanagan, Anja
Hazekamp, Pablo Iglesias, Stefan Eck

Overweging C bis (nieuw)
Ontwerpadvies

Amendement

C bis. overwegende dat praktijken zoals de
behandeling van pluimveevlees met
gechloreerde middelen, de behandeling
van varkensvlees met organisch zuur en
het gebruik van somatotropine voor
runderen gangbaar zijn in de vlees- en
zuivelsector in de VS;


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Word lid

    Word lid Doneer