Amen­dement Hazekamp: aanbe­ve­lingen aan de Europese Commissie voor de onder­han­de­lingen over TTIP (8)


24 februari 2015

Paolo De Castro, James Nicholson
Recommendations to the European Commission on the negotiations for the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)

Draft opinion
PE549.106 - 2014/2228(INI)

Committee on Agriculture and Rural Development

Amendement 28
Ontwerpadvies
Overweging B

B. overwegende dat het voor de Europese landbouw belangrijk is om uit het handelsbeleid en het beleid inzake landbouwuitvoer te stappen;


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Word lid

    Word lid Doneer