Amen­dement Hazekamp: aanbe­ve­lingen aan de Europese Commissie voor de onder­han­de­lingen over TTIP (26)


24 februari 2015

Paolo De Castro, James Nicholson
Recommendations to the European Commission on the negotiations for the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)
PE549.106 - 2014/2228(INI)

Amendement 225
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – punt f ter (nieuw)

Ontwerpadvies

Amendement


f ter. een gelijk speelveld te waarborgen door een etiketteringsverplichting in te voeren voor ingevoerde producten die worden geproduceerd met behulp van productiemethoden die niet voldoen aan de EU-normen inzake dierenwelzijn, voedselveiligheid en de gezondheid van mens en dier.


Status

Voor

Tegen

Word lid

    Word lid Doneer