Amen­dement Hazekamp: aanbe­ve­lingen aan de Europese Commissie voor de onder­han­de­lingen over TTIP (21)


24 februari 2015

Paolo De Castro, James Nicholson
Recommendations to the European Commission on the negotiations for the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)

Amendement 125
Lidia Senra Rodríguez, Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp, Pablo Iglesias, Miguel Viegas, Stefan Eck

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 - letter b ter (nieuw)

Ontwerpadvies

Amendement


b ter. te voorkomen dat niet-democratische instanties of instanties van buiten de EU ingrijpen in of voorafgaand aan het democratische besluitvormingsproces in de EU ten aanzien van eventuele toekomstige sanitaire en fytosanitaire maatregelen;


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Word lid

    Word lid Doneer