Amen­dement Hazekamp: aanbe­ve­lingen aan de Europese Commissie voor de onder­han­de­lingen over TTIP (23)


24 februari 2015

Paolo De Castro, James Nicholson
Recommendations to the European Commission on the negotiations for the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)

Amendement 156
Lidia Senra Rodríguez, Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp, Pablo Iglesias, Miguel Viegas, Stefan Eck

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – letter d

Ontwerpadvies

(d) een gelijk speelveld te garanderen door de producten die de landbouwproducenten uit de EU in het geval van directe concurrentie onder buitensporige druk zouden zetten, bijvoorbeeld in gevallen waar regelgeving en de daaraan verbonden productiekosten verschillen in de EU en de VS, als gevoelige producten te beschouwen;

Amendement

(d) ervoor te zorgen dat het voorzorgsbeginsel niet op de helling wordt geplaatst, aangezien het gelijkstaat aan de verdediging van de kwaliteitsnormen en de voedselveiligheid die de Europese consumenten eisen en een toegevoegde waarde biedt voor de bescherming van de volksgezondheid;


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Word lid

    Word lid Doneer