Amen­dement Hazekamp: aanbe­ve­lingen aan de Europese Commissie voor de onder­han­de­lingen over TTIP (25)


24 februari 2015

Paolo De Castro, James Nicholson
Recommendations to the European Commission on the negotiations for the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)
PE549.106 - 2014/2228(INI)

Amendement 218
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – letter f bis (nieuw)

Ontwerpadvies

Amendement


f bis. de EU-handelspartners ertoe aansporen om ambitieus te zijn in de onderhandelingen of bilaterale gesprekken, om hun nationale wetgeving inzake dierenwelzijn te verbeteren en te verhogen tot normen die beter zijn dan, of op zijn minst vergelijkbaar zijn met de EU-normen inzake dierenwelzijn;


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Word lid

    Word lid Doneer