Amen­dement Hazekamp: aanbe­ve­lingen aan de Europese Commissie voor de onder­han­de­lingen over TTIP (24)


24 februari 2015

Paolo De Castro, James Nicholson
Recommendations to the European Commission on the negotiations for the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)
PE549.106 - 2014/2228(INI)

Amendement 187
Lidia Senra Rodríguez, Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp, Pablo Iglesias, Miguel Viegas, Stefan Eck

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – letter e

Ontwerpadvies

e. de geografische aanduidingen van de EU aanzienlijk beter te beschermen en de consumenten beter in te lichten; dit is essentieel voor een evenwichtige overeenkomst, waarvan het betrokken hoofdstuk van de CETA met Canada een goed voorbeeld is;

Amendement

e. de geografische aanduidingen van de EU te beschermen en de consumenten beter in te lichten; dit is essentieel voor een evenwichtige overeenkomst; (verwijderd)


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Word lid

    Word lid Doneer