Amen­dement Hazekamp: aanbe­ve­lingen aan de Europese Commissie voor de onder­han­de­lingen over TTIP (20)


24 februari 2015

Paolo De Castro, James Nicholson
Recommendations to the European Commission on the negotiations for the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)

Amendement 119
Lidia Senra Rodríguez, Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp, Pablo
Iglesias, Miguel Viegas, Stefan Eck

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – letter b bis (nieuw)

Amendement

b bis. te voorkomen dat producten die niet
zijn geproduceerd in overeenstemming
met de EU-normen voor voedselveiligheid,
de gezondheid van mens en dier en
dierenwelzijn in de EU op de markt
worden gebracht;


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Word lid

    Word lid Doneer