Amen­dement Hazekamp: aanbe­ve­lingen aan de Europese Commissie voor de onder­han­de­lingen over TTIP (22)


24 februari 2015

Paolo De Castro, James Nicholson
Recommendations to the European Commission on the negotiations for the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)

Amendement 137
Lidia Senra Rodríguez, Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp, Pablo Iglesias, Miguel Viegas, Stefan Eck

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – letter c

Ontwerpadvies

c) ervoor te zorgen dat de landbouwonderhandelingen tot een positief eindresultaat leiden dat strookt met de offensieve en defensieve belangen van de EU-landbouwsector wat betreft het opheffen of reduceren van zowel tarifaire als non-tarifaire belemmeringen, zoals met name de sanitaire en fytosanitaire normen en procedures, opdat de producenten uit de EU effectief meer toegang krijgen tot de markt van de VS;

Amendement

c) ervoor te zorgen dat de handelsbetrekkingen tussen de EU en de VS de toegang tot land voor de voedselvoorziening voor de plaatselijke bevolking niet in het gedrang brengt; te voorkomen dat producten op de markt worden gebracht tegen prijzen die lager zijn dan de productiekosten, waarbij de correcte vergoeding van de producenten in aanmerking moet worden genomen;


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Word lid

    Word lid Doneer