Amen­dement Hazekamp: aanbe­ve­lingen aan de Europese Commissie voor de onder­han­de­lingen over TTIP (18)


24 februari 2015

Paolo De Castro, James Nicholson
Recommendations to the European Commission on the negotiations for the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)

Amendement 81
Lidia Senra Rodríguez, Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp, Pablo
Iglesias, Miguel Viegas, Stefan Eck

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – letter a

Ontwerpadvies

a) een ambitieus en evenwichtig resultaat
van de landbouwonderhandelingen
voorop te stellen; de drie
hoofdcomponenten (markttoegang,
geografische aanduidingen en sanitaire
en fytosanitaire maatregelen) moeten in
een vroeg stadium en tegelijkertijd in het
onderhandelingsproces aan bod komen
zodat het Parlement voldoende tijd heeft
om dit hoofdstuk met de belanghebbenden
en de Europese burgers te bespreken en te
beoordelen;

Amendement

a) een heroriëntering van het handels- en
landbouwbeleid voorop te stellen door
landbouw en levensmiddelen uit de
onderhandelingen te halen;


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement Hazekamp: aanbevelingen aan de Europese Commissie voor de onderhandelingen over TTIP (19)

Lees verder

Amendement Hazekamp: aanbevelingen aan de Europese Commissie voor de onderhandelingen over TTIP (17)

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer