Amen­dement Hazekamp: aanbe­ve­lingen aan de Europese Commissie voor de onder­han­de­lingen over TTIP (17)


24 februari 2015

Paolo De Castro, James Nicholson
Recommendations to the European Commission on the negotiations for the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)

Amendement 74
Lidia Senra Rodríguez, Matt Carthy, Miguel Viegas, Luke Ming Flanagan, Anja
Hazekamp, Pablo Iglesias, Stefan Eck

Ontwerpadvies
Overweging C quaterdecies (nieuw)

Amendement

C quaterdecies. overwegende dat
goedkeuring van het TTIP een
"regelgevingsplafond" tot stand zou
brengen dat de mondiale regelgeving
inzake bestrijdingsmiddelen zou
belemmeren;


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Word lid

    Word lid Doneer