Amen­dement Hazekamp: aanbe­ve­lingen aan de Europese Commissie voor de onder­han­de­lingen over TTIP (11)


24 februari 2015

Paolo De Castro, James Nicholson
Recommendations to the European Commission on the negotiations for the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)
PE549.106 - 2014/2228(INI)

Amendement 54
Lidia Senra Rodríguez, Matt Carthy, Miguel Viegas, Luke Ming Flanagan, Anja
Hazekamp, Pablo Iglesias, Stefan Eck

Ontwerpadvies
Overweging C ter (nieuw)

Amendement

C ter. overwegende dat het gebruik van
antibiotica in de EU sterker beperkt is dan
in de VS en dat de VS het gebruik van
andere farmaceutische producten, zoals
groeibevorderaars, in dieren niet heeft
verboden, bijvoorbeeld wat het gebruik
van ractopamine betreft, dat in 160
landen verboden is;

Or. en


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Word lid

    Word lid Doneer