Amen­dement Hazekamp: aanbe­ve­lingen aan de Europese Commissie voor de onder­han­de­lingen over TTIP (12)


24 februari 2015

Amendement 57
Lidia Senra Rodríguez, Matt Carthy, Miguel Viegas, Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp, Pablo Iglesias, Stefan Eck

Ontwerpadvies
Overweging C quater (nieuw)

Amendement

C ter. overwegende dat er zowel in het
Europees Parlement als onder de EUburgers
een meerderheid is die
voorstander is van een verbod op
producten afkomstig van gekloonde
dieren en hun nakomelingen;


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Word lid

    Word lid Doneer