Stem­ver­klaring over verlenging van de goed­keuring voor de actieve stof bentazon


23 november 2016

Bezwaar op grond van artikel 106: Verlenging van de goedkeuring voor de actieve stof bentazon

B8-1228/2016

Anja Hazekamp

De Europese Commissie wil de goedkeuring verlenen voor het veelvuldig gebruikte herbicide bentazon, met maar liefst 15 jaar. En dat terwijl bentazon zeker geen onbesproken gifstof is. Er zijn aanwijzingen dat bentazon het grondwater vervuilt en dat het een hormoonverstorende werking heeft. Zolang er geen onomstotelijk bewijs is dat het gebruik van bentazon veilig is voor mens, milieu en dier, moet het voorzorgsbeginsel gelden. En dan kan het niet zo zijn dat de Europese Commissie onbekommerd goedkeuringen en verlengingen uitdeelt. De Partij voor de Dieren is van oordeel dat er geen verlenging van de goedkeuring moet komen voor de actieve stof bentazon. Daarom heb ik tegen deze verlenging gestemd.

Interessant voor jou

Bijdrage plenaire vergadering over emissies van luchtverontreinigende stoffen

Lees verder

Stemverklaring over advies van het Europees Hof van Justitie over CETA

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer