Stem­ver­klaring over advies van het Europees Hof van Justitie over CETA


23 november 2016

Advies van het Hof van Justitie over de verenigbaarheid met de Verdragen van de voorgenomen Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen de EU en Canada

B8-1220/2016

Anja Hazekamp

Vrijhandelsverdragen zoals CETA en TTIP zijn een ramp voor de dieren, voor de natuur en voor het milieu, maar vormen ook een bedreiging voor de democratie. De Partij voor de Dieren is van mening dat het Europees Hof voldoende tijd moet krijgen om na te gaan of het handelsakkoord in strijd is met de EU-verdragen. Er bestaan nog veel onduidelijkheden rondom CETA, dus een oordeel van het Hof is zeker niet overbodig. Zo'n procedure neemt natuurlijk tijd in beslag, maar dit uitstel is een goede zaak. In deze periode kan eindelijk een volwaardig debat over CETA worden gevoerd in het Europees Parlement. Zonder debat, geen democratie. Daarom heb ik voor een advies van het Hof van Justitie gestemd.

Interessant voor jou

Stemverklaring over verlenging van de goedkeuring voor de actieve stof bentazon

Lees verder

Bijdrage tijdens gedachtewisseling met Eurocommissaris Phil Hogan over de gevolgen van lopende en geplande handelsbesprekingen voor de landbouw

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer