Bijdrage plenaire verga­dering over emissies van lucht­ver­ont­rei­ni­gende stoffen


23 november 2016

Anja Hazekamp (PvdD): Jaarlijks overlijden in Europa bijna een half miljoen mensen door de gevolgen van luchtvervuiling. De huidige Europese normen voor luchtkwaliteit zijn veel te slap om de gezondheid van mensen te kunnen beschermen. Europa zou de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie over moeten nemen, waarin veel hogere eisen worden gesteld aan fijnstof, ozon, stikstofdioxide en zwaveldioxide. Maar in plaats daarvan presenteert zij een sterke afzwakking van de huidige zwakke normen voor luchtkwaliteit. De Partij voor de Dieren vindt dit voorstel beschamend en onacceptabel. Vergeleken met de huidige richtlijnen zal dit voorstel zelfs tot 10.000 extra doden per jaar lijden.

Onder druk van de landbouwsector is de uitstoot van het broeikasgas methaan uit het voorstel verdwenen en worden de normen voor ammoniak verlaagd. Terwijl deze stoffen een gigantisch aandeel hebben in de vervuiling van onze lucht, en er ook voor zorgen dat mensen ernstige gezondheidsklachten oplopen of vroegtijdig overlijden.

Europa laat haar inwoners stikken en daar doet de Partij voor de Dieren niet mee.

Interessant voor jou

Bijdrage landbouwcommissie over het gebruik van het paardenhormoon PMSG in Europa

Lees verder

Stemverklaring over verlenging van de goedkeuring voor de actieve stof bentazon

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer