Stem­ver­klaring over onder­han­de­lingen met het Verenigd Koninkrijk na aankon­diging van de Brexit


5 april 2017

Onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk na bekendmaking van zijn voornemen uit de Europese Unie te treden

RC-B8-0237/2017, B8-0237/2017, B8-0241/2017, B8-0242/2017, B8-0243/2017

Anja Hazekamp

De Britse kiezer heeft gesproken. Daarom moet de wil van het Verenigd Koninkrijk om uit de Europese Unie te stappen gerespecteerd en gefaciliteerd worden. De Brexit kan echter niet zonder gevolgen blijven voor de wijze waarop in Europa wordt samengewerkt. Het aangekondigd vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU vraagt om nieuwe bezinning op de voortdenderende trein van Europese integratie en machtsoverdracht. De Partij voor de Dieren vindt daarom dat er gezocht moet worden naar nieuwe vormen van Europese samenwerking, zowel op politiek als monetair vlak. De nieuwe Verklaring van Rome en de voorstellen van de High Level Group on Own Resources mogen hiervoor echter niet als uitgangspunt dienen.

Word lid

    Word lid Doneer