Bijdrage plenaire verga­dering over de verlenging van de toelating van glyfosaat


13 juni 2017

Anja Hazekamp (PvdD): Al in 2015 concludeerde de Wereldgezondheidsorganisatie dat glyfosaat waarschijnlijk kankerverwekkend is. Inmiddels hebben twee Europese instanties, EFSA en ECA, zich in allerlei bochten gewrongen om aan te tonen dat dit juist niet zo is. De onderzoeken waarop de één zich baseert zijn deels afkomstig van Monsanto, de producent van glyfosaat. De onderzoeksresultaten van de ander zijn zelfs mede geschreven door Monsanto. We kunnen ons natuurlijk afvragen hoe het kan dat Monsanto jarenlang onderzoek naar haar eigen producten kon manipuleren. Maar belangrijker is de vraag waarom het plan om de toelating van glyfosaat met tien jaar te verlengen nog steeds op tafel ligt. Als u zich niet langer baseert op gemanipuleerd en niet gepubliceerd onderzoek, dan heeft u geen enkele reden om milieu, mens en dier nog langer bloot te stellen aan glyfosaat. Glyfosaat is het symbool geworden van wat er mis is in Europa: multinationals boven milieu en geld boven gezondheid. En u, commissaris, heeft nog zes maanden om uw gezond verstand te gebruiken. En voorts ben ik van mening dat de Europese landbouwsector moet worden afgebouwd.

Interessant voor jou

Stemverklaring over onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk na aankondiging van de Brexit

Lees verder

Bijdrage plenaire vergadering om een debat en resolutie over de Japanse walvisjacht te agenderen

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer