Stem­ver­klaring over het Europees burger­ini­ti­atief


12 maart 2019

Europees burgerinitiatief

A8-0226/2018

Anja Hazekamp

De Partij voor de Dieren hecht grote waarde aan de stem van burgers. Het Europees burgerinitiatief is daarvoor van groot belang. Het is essentieel dat dit instrument makkelijk te gebruiken is voor burgers en voor organisaties die vechten voor het publieke belang. Het hervormingsvoorstel dat vandaag ter stemming komt, schiet daarin helaas zeer te kort. Het verzamelen van handtekeningen wordt niet makkelijker maar juist moeilijker gemaakt, doordat er 1 rigide online platform wordt opgedrongen. Ook betreuren wij dat goede voorstellen, zoals om de leeftijd van deelnemers te verlagen naar 16 jaar, zijn tegengehouden.Interessant voor jou

Bijdrage milieucommissie over de jacht op trekvogels tijdens gedachtewisseling met Eurocommissaris Karmenu Vella

Lees verder

Bijdrage plenaire vergadering over de tenuitvoerlegging en verwezenlijking van de duurzameontwikkelingsdoelstellingen

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer