Bijdrage plenaire verga­dering over de tenuit­voer­legging en verwe­zen­lijking van de duur­za­me­ont­wik­ke­lings­doel­stel­lingen


14 maart 2019

Anja Hazekamp (PvdD): Voorzitter, onze maatschappij, onze economie, en onze consumptie- en productiepatronen moeten fundamenteel veranderen om de aarde leefbaar te houden. Het is goed dat hierover wereldwijde afspraken zijn gemaakt in de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN.

Het mag echter niet bij mooie woorden blijven. We moeten daadwerkelijk in actie komen. Nu. Er is geen andere optie. Er is geen planeet B. Dat het klimaatbeleid zo tekortschiet dat duizenden jongeren zich genoodzaakt zien om de schoolbanken te verruilen voor de straat, dat moet tot diepe, diepe schaamte leiden, maar vooral tot betekenisvolle actie.

Ik hoor de commissaris spreken over een mooi en allesomvattend plan. Maar dat het landbouw-, visserij- en handelsbeleid op de oude voet kunnen blijven doorgaan ten koste van klimaat, biodiversiteit, voedselzekerheid, het welzijn van miljoenen mensen en miljarden dieren, dat ondermijnt alle mooie woorden die hier in dit Huis gezegd worden.

Tolstoj die zei al eens: "Iedereen denkt wel aan het veranderen van de wereld, maar bijna niemand denkt aan het veranderen van zichzelf." En hij had gelijk.

Om de duurzame ontwikkelingsdoelen daadwerkelijk te halen, moeten we ook naar onszelf kijken, en moeten we minder vlees en zuivel produceren, maar ook dus minder consumeren. Om de duurzame ontwikkelingsdoelen daadwerkelijk te halen moet het destructieve EU-beleid grondig veranderen. Nu. Ook daarom ben ik voorts van mening dat de Europese landbouwsubsidies moeten worden afgeschaft.

Interessant voor jou

Stemverklaring over het Europees burgerinitiatief

Lees verder

Bijdrage plenaire vergadering over dierenwelzijnsregels in de aquacultuur

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer