Stem­ver­klaring over het akkoord inzake de terug­trekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brit­tannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeen­schap voor Atoom­energie


30 januari 2020

De Partij voor de Dieren stemt vóór het akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie. We vinden het belangrijk dat de uitslag van het Brexit-referendum gerespecteerd wordt. Daarnaast vinden we het belangrijk dat er een regeling is getroffen voor mensen uit EU-lidstaten die vóór de Brexit naar het VK zijn verhuisd om daar te wonen en/of werken. Toekomstige handelsrelaties mogen niet ten koste gaan van dieren, natuur en milieu.