Bijdrage land­bouw­com­missie tijdens gedach­te­wis­seling met Janusz Wojciechowski, Euro­com­mis­saris voor Landbouw


23 januari 2020

Anja Hazekamp (PvdD): Welkom Commissaris. Na kippen, worden konijnen het meest gehouden voor hun vlees en toch is er nog steeds geen specifieke wetgeving voor konijnen. Terwijl het Europees Parlement hier al in 2017 om heeft gevraagd.

Vorige week kwam de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) met een fel oordeel over de ellendige situatie van konijnen. Ze slijten hun hele leven in kooien zonder daglicht, zonder bewegingsruimte, zonder sociaal contact en regelmatig zonder eten en drinken. En aan het einde van hun miserabele bestaan worden ze vaak op ondeskundige en pijnlijke manier gedood.

Konijnen in Nederland hebben het blijkbaar zo slecht nog niet, in vergelijking met andere Europese landen. Maar beelden uit de Nederlandse konijnenhouderij bevestigen dat zelfs daar konijnen door een hel gaan. Ze hebben nekproblemen, beschadigingen aan oren, verwondingen aan hun pootjes en er liggen zelfs dode konijnen in de kooien.

Commissaris, kom alstublieft in actie en doe iets aan de afschuwelijke omstandigheden waarin konijnen in Europa gehouden worden. Te beginnen met het stoppen met het opsluiten van dieren in kooien. Dank u wel.

Interessant voor jou

Bijdrage landbouwcommissie tijdens gedachtewisseling met Marija Vučković, Kroatisch minister van Landbouw, over de prioriteiten van het Kroatische voorzitterschap op het gebied van landbouw

Lees verder

Stemverklaring over het akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer