Bijdrage mili­eu­com­missie tijdens gedach­te­wis­seling met Andrea Ammon, Executive Director van het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)


3 februari 2020

Anja Hazekamp (PvdD): Dank u wel voorzitter, dank mevrouw Ammon voor uw toelichting. Ik zou heel veel vragen willen stellen over het antibioticagebruik in de veehouderij, of over zoönoses zoals Q-koorts, maar gelet op de tijd zal ik me beperken tot een zoönose: het coronavirus.

Volgens Reuters is een aanzienlijk deel van de eerste besmettingen terug te voeren naar een markt in Wuhan, waar naast vis ook wilde dieren werden verkocht - inclusief wolvenpups, bamboeratten, eekhoorns, vossen en civetkatten, slangen en dassen.

Wetenschappers waarschuwen al sinds de uitbraak van het SARS-virus voor het eten en verhandelen van dieren. We weten dat bijvoorbeeld civetkatten de bron waren van het verspreiden van het SARS-virus in 2002. Ook het MERS-virus uit 2012 werd door dieren op mensen overgebracht, door dromedarissen om precies te zijn.

Is het stoppen van het verhandelen, tentoonstellen en eten van wilde dieren onderdeel van uw aanpak van de huidige uitbraak van het coronavirus? Met andere woorden, zouden we niet de handel in dieren, in wilde dieren met name, en hun producten uit China naar Europa moeten stoppen?

Volgens mij is dat veel beter voor mensen, en zeker ook voor de dieren. Dank u wel.

Interessant voor jou

Stemverklaring over het akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

Lees verder

Bijdrage milieucommissie over een bezwaar op grond van artikel 112: de niet-goedkeuring van propolisextract als basisstof

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer