Stem­ver­klaring over externe dimensie van het GVB, met inbegrip van de visse­rij­over­een­komsten


12 april 2016

Externe dimensie van het GVB, met inbegrip van de visserijovereenkomsten

A8-0052/2016

Anja Hazekamp

Voor een duurzaam beheer van wereldwijde vispopulaties moet men verder kijken dan de Europese grenzen. De EU is een grote vis op het wereldtoneel; de EU-markt voor mariene producten is een van de grootste ter wereld en de EU heeft meerdere overeenkomsten gesloten met derde landen betreffende visserij. Hoewel Europa hiermee een belangrijke veroorzaker is van wereldwijde overbevissing, is het belangrijk dat deze externe dimensie van het Europese visserijbeleid wordt meegenomen in het Gemeenschappelijk Visserijbeleid. Het rapport levert een goede bijdrage aan een duurzamer beheer van de oceanen. Zoals het opnemen van het voorzorgsbeginsel in het visserijbeleid, het uitdragen van de hoogste milieu- en sociale standaarden en het aanpakken van systematische corruptie in derde landen bij het afsluiten van visserijovereenkomsten. Daarom heb ik voor dit rapport gestemd.

Interessant voor jou

Stemverklaring over de minimumhoogte van het normale btw-tarief

Lees verder

Stemverklaring over ambachtelijke kustvisserij in regio's die afhankelijk zijn van de visserij

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer