Stem­ver­klaring over de mini­mum­hoogte van het normale btw-tarief


12 april 2016

Minimumhoogte van het normale btw-tarief

A8-0063/2016

Anja Hazekamp

Dit rapport houdt vast aan het beleid van de Europese Commissie voor een minimum BTW-tarief van 15% tot 2017. Dit is een gemiste kans, want lidstaten zouden de mogelijkheid moeten hebben om voor duurzame, gezonde, milieu- en diervriendelijke goederen en diensten een veel lager BTW-tarief te hanteren. Aan de ene kant predikt de Commissie duurzaamheid, maar als het erop aankomt zijn de lidstaten niet vrij om productie van duurzame producten en diensten fiscaal te belonen en de aankoop van deze producten te stimuleren. Het BTW-actieplan van de Commissie zou veel meer flexibiliteit aan de lidstaten moeten bieden voor het vaststellen van BTW-tarieven voor duurzame, gezonde, milieu- en diervriendelijke goederen en diensten. Die gedachte ontbreekt echter in het rapport en daarom heb ik hier niet mee ingestemd.

Interessant voor jou

Stemverklaring over jaarverslagen 2012-2013 over subsidiariteit en evenredigheid

Lees verder

Stemverklaring over externe dimensie van het GVB, met inbegrip van de visserijovereenkomsten

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer