Stem­ver­klaring over ambach­te­lijke kust­vis­serij in regio's die afhan­kelijk zijn van de visserij


12 april 2016

Ambachtelijke kustvisserij in regio's die afhankelijk zijn van de visserij

A8-0044/2016

Anja Hazekamp

Dit rapport over kleinschalige visserij is een stap in de goede richting, maar er ontbreekt een kritische noot. Europese visbestanden worden zwaar overbevist en populaties dreigen te verdwijnen. Er is grote behoefte aan een omschakeling naar minder visserij en meer duurzaamheid. Het rapport roept op tot meer uitzonderingen, meer quota en meer flexibiliteit voor kleine vissersbedrijven, maar dat druist juist in tegen het gemeenschappelijk visserijbeleid. Als we nu niet beginnen om de impact van visserij op het marine milieu drastisch te beperken, dan zullen vele vissoorten uitsterven. Daarom heb ik tegen dit rapport gestemd.

Interessant voor jou

Stemverklaring over externe dimensie van het GVB, met inbegrip van de visserijovereenkomsten

Lees verder

Bijdrage verzoekschriftencommissie over diertransporten in de EU

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer