Stem­ver­klaring over een actieplan voor de natuur, de mensen en de economie


15 november 2017

Een actieplan voor de natuur, de mensen en de economie

B8-0589/2017

Anja Hazekamp

Met het Actieplan Natuur, Mens en Economie probeert de Europese Commissie het verlies aan biodiversiteit aan te pakken, zodat de doelstellingen van de Biodiversiteit Strategie 2020 alsnog kunnen worden behaald. Via een resolutie stelt het Europees Parlement dat het Actieplan een stap in de goede richting is, mits het snel in werking treedt, er continu wordt geïnvesteerd en de herstelmethodes doeltreffend zijn.

De Partij voor de Dieren vindt dat de biodiversiteit alleen kan worden hersteld als de oorzaken van het verlies worden weggenomen. Eén van de grootste bedreigingen voor de biodiversiteit is de intensieve veehouderij. Daarover wordt echter met geen woord gerept in het actieplan of de resolutie. De resolutie vraagt daarentegen wel aan de Commissie om met concrete plannen te komen om de zogenaamde negatieve impact van wolven en andere dieren op de landbouw en het toerisme aan te pakken. Er wordt onder meer gevraagd om de dieren te ´beheren´, wat in de praktijk niets anders is dan de dieren dood te schieten. Omdat de impact van de intensieve veehouderij wordt genegeerd en omdat wolven onterecht worden aangewezen als boosdoeners, heb ik tegen deze resolutie gestemd.

Interessant voor jou

Bijdrage landbouwcommissie over het Commissievoorstel over "Member State National Action Plans and on progress on the sustainable use of pesticides"

Lees verder

Bijdrage milieucommissie over de vijfjarige verlenging van glyfosaat in de Europese Unie

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer