Bijdrage land­bouw­com­missie over het Commis­sie­voorstel over "Member State National Action Plans and on progress on the sustai­nable use of pesti­cides"


13 november 2017

Anja Hazekamp (PvdD): Dank u wel voorzitter, dank Commissaris. De Commissie heeft de wettelijke plicht om mens, dier en milieu te beschermen tegen landbouwgif. Dat is een haast onmogelijke opgave, want van alle veelgebruikte pesticiden is het merendeel schadelijk voor plant of dier en een groot deel daarvan is ook schadelijk voor mensen.

Deze middelen kun je in mijn ogen nooit verantwoord gebruiken. We moeten onschadelijke alternatieven zoeken. En dat kan ook. Het lukt in de biologische landbouw, dus waarom zou het in de conventionele landbouw niet lukken? Maar in plaats van het voorzorgsbeginsel te hanteren en mens en dier te beschermen tegen pesticiden, houdt de Commissie de voordeur - en de achterdeur - open voor allerlei schadelijk landbouwgif. Ik noem bijvoorbeeld metam-natrium, 24D, glyfosaat, hormoonverstorende stoffen.

Voorzitter, de Commissie geeft aan dat er in Europa minder gif gebruikt wordt. Maar als we kijken naar de nationale actieplannen en uw eigen rapportage, dan zegt u: ze verschillen erg in volledigheid in dekking, ze hebben geen meetbare streefcijfers en het is moeilijk om de geboekte vooruitgang te onderzoeken en te meten.

Maar hoe weet u nu of er uberhaupt vooruitgang is geboekt? Want in mijn ogen zie ik alleen maar meer gifgebruik en meer ellende.

Interessant voor jou

Bijdrage landbouwcommissie over "A European One Health Action Plan against Antimicrobial Resistance (AMR)"

Lees verder

Stemverklaring over een actieplan voor de natuur, de mensen en de economie

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer