Stem­ver­klaring over de situatie in Oekraine


15 januari 2015

Situatie in Oekraïne

(B8-0018/2015,B8-0020/2015,B8-0029/2015,B8-0021/2015,B8-0025/2015,B8-0027/2015,B8-0008/2015,B8-0008/2015)

Anja Hazekamp

Ik heb tegen deze resolutie over de situatie in Oekraïne gestemd omdat de tekst onevenwichtig is. Waar aan de ene kant de rol van Rusland terecht wordt afgekeurd, wordt de rol die de EU heeft gespeeld bij de escalatie van het conflict in Oost-Oekraïne niet erkend. De eenzijdigheid van de tekst geeft geen blijk van enige bezinning en zelfreflectie aan de kant van de EU en zal eerder een averechts effect hebben. Deze houding van de Europese Unie ten opzichte van Oekraïne heeft grote geopolitieke consequenties. Daarom is terughoudendheid en zorgvuldigheid van groot belang. Bovendien heeft de Partij voor de Dieren tegen het afsluiten van een associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne gestemd, omdat daarbij de mensenrechten, de belangen van dieren en bescherming van natuur en milieu niet gegarandeerd waren. Internationale veiligheid, mensenrechten, democratie en bescherming van onze leefomgeving zijn te allen tijde belangrijker dan kortzichtige handelspolitiek.

Interessant voor jou

Stemverklaring over bepalingen voor de visserij in de Middellandse Zee

Lees verder

Bijdrage landbouwcommissie over de vervaardiging, het in de handel brengen en het gebruik van diervoeder met medicinale werking

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer