Stem­ver­klaring over bepa­lingen voor de visserij in de Middel­landse Zee


13 januari 2015

Bepalingen voor de visserij in het GFCM-overeenkomstgebied (General Fisheries Commission for the Mediterranean — Algemene Visserijcommissie voor de Middellandse Zee)

(A8-0057/2014 - Gabriel Mato)

Anja Hazekamp

De Middellandse Zee is een van de mooiste zeeën ter wereld, maar wordt bedreigd door overbevissing, bijvangst en plundering van koraalriffen. Het voorstel van de commissie was grotendeels gericht op herstel van ecosystemen, maar sloot visserij niet uit. Ik heb voorgesteld om visserij helemaal niet meer toe te staan in de kwetsbaarste gebieden. Dat biedt overbeviste vissoorten een overlevingskans, en voorkomt dat vele andere diersoorten worden bijgevangen. Vooral visserij met trawlnetten zorgt voor veel veel bijvangst van dolfijnen, zeevogels en andere zoogdieren die verstrikt raken in de netten en vervolgens verdrinken. Wetenschappelijke adviezen pleiten voor beperking van trawlnetten. Ik heb gevraagd om een totaalverbod, omdat dit veel beter te controleren is. Daarnaast heb ik voorgesteld om het plunderen van koraalriffen tegen te gaan, door het oogsten en verkopen van rood koraal, ook wel bloedkoraal genoemd, te verbieden. Koraalriffen worden bedreigd, omdat veel van het koraal wordt gebruikt om er sieraden van te maken. De onderwaterwereld bij koraalriffen is uniek en verdient onze bescherming. Helaas waren veel amendementen juist gericht op het verruimen van het commissievoorstel in plaats van de nodige aanscherping. Ik heb tegen dit sterk afgezwakte voorstel gestemd.

Interessant voor jou

Stemverklaring over de mogelijkheid voor de lidstaten om de teelt van ggo's te beperken of te verbieden

Lees verder

Stemverklaring over de situatie in Oekraine

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer