Bijdrage land­bouw­com­missie over de vervaar­diging, het in de handel brengen en het gebruik van dier­voeder met medi­cinale werking


21 januari 2015

Anja Hazekamp (PvdD): Ik ben nog maar kort lid van het Europees Parlement, maar voor zover ik nu kan zien is dit toch wel een van de meest onverstandige voorstellen die ik heb gelezen. Het is helemaal gericht op de behandeling van grote groepen dieren, en we weten allemaal dat die vooral zitten in de intensieve veehouderij. Dat is al een systeem waarbij de dieren niet al te robuust zijn - en als er iemand begint te kuchen, dan vallen ze allemaal om – en juist die groepsbehandeling, juist die koppelbehandeling met medicijnen is heel erg onverstandig. Dat heeft ertoe geleid dat we in grote delen van Europa nu met de problemen zitten van resistente bacteriën. Ik denk dat het onverstandig is en dat we juist naar individuele behandeling moeten. Als dit niet kan in dit systeem, dan in een ander systeem.

Interessant voor jou

Stemverklaring over de situatie in Oekraine

Lees verder

Bijdrage landbouwcommissie tijdens gedachtewisseling met Lets Minister van Landbouw Janis Duklavs

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer