Stem­ver­klaring over jaar­ver­slagen 2012-2013 over subsi­di­a­riteit en even­re­digheid


12 april 2016

Jaarverslagen 2012-2013 over subsidiariteit en evenredigheid

A8-0301/2015

Anja Hazekamp

Proportionaliteit en subsidiariteit zijn essentiële grondbeginselen van het Europese wetgevende proces. Een subsidiariteitstoets is noodzakelijk, want niet alles hoeft direct geharmoniseerd te worden. Als het beter geregeld kan worden op nationaal of regionaal niveau, dan is Europese wetgeving zeker niet nodig. Het is een schande dat enkele amendementen zijn aangenomen, waardoor het controversiële "investor state dispute settlement (ISDS)" mechanisme in de tekst is opgenomen. Daarmee wordt de invloed van bedrijven vergroot. Multinationals gebruiken ISDS-clausules in handelsverdragen om geld te claimen bij landen die in hun ogen beperkende regels opstellen om bijvoorbeeld het milieu, dierenwelzijn of de volksgezondheid te beschermen. Dit ondermijnt de democratie en de rechtstaat en ISDS zal de proportionaliteit- en subsidiariteitstoets zeker niet doorstaan.

Interessant voor jou

Stemverklaring over het programma voor gezonde en resultaatgerichte regelgeving

Lees verder

Stemverklaring over de minimumhoogte van het normale btw-tarief

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer