Stem­ver­klaring over de Europese Green Deal


16 januari 2020

In deze tijd van de klimaat- en milieunoodtoestand is het belangrijk dat we alle instrumenten en fondsen inzetten om het tij te keren. De Green Deal moet dat mogelijk maken. Maar helaas zijn zowel de plannen van de Commissie als het compromisvoorstel van de 4 grootste fracties in het Europees Parlement onvoldoende. Er ontbreekt commitment om het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid grondig te hervormen, terwijl veehouderij een van de grootste veroorzakers is van klimaatverandering en de landbouw zelfs de belangrijkste oorzaak van biodiversiteitsverlies. En dat terwijl er 365 miljard euro subsidiegeld mee gemoeid is. Ook is er geen enkel voornemen om het desastreuze vrijhandelsbeleid van de EU aan te pakken, terwijl alleen al het afsluiten van de geplande handelsdeals met Mercosur en Australiƫ alle ambities in de Green Deal teniet zullen doen. Ook de klimaatambities zijn onvoldoende: 55% vermindering van CO2-uitstoot in 2030 is onvoldoende. Volgens klimaatwetenschappers moet dat tenminste 70% zijn. Er staan gelukkig ook goede zaken in het compromis, bijvoorbeeld over het stoppen van hormoonverstoorders en bindende doelen voor de vermindering van landbouwgif. Ik heb me daarom onthouden bij de stemming, en samen met mijn fractie een alternatieve motie ingediend waarin staat wat er daadwerkelijk nodig is om de aarde leefbaar te houden.

Interessant voor jou

Stemverklaring over het standpunt van het Europees Parlement over de conferentie over de toekomst van Europa

Lees verder

Bijdrage visserijcommissie over ambities voor de toekomst van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB)

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer