Bijdrage visse­rij­com­missie over ambities voor de toekomst van het gemeen­schap­pelijk visse­rij­beleid (GVB)


21 januari 2020

Anja Hazekamp (PvdD): Dank u wel voorzitter. Zoals velen u niet ontgaan zal zijn, is het vandaag 21 januari 2020 en de laatste dag dat deze voorzitter de visserijcommissie voorzit. Ik wil de voorzitter bedanken voor zijn tomeloze inzet voor deze commissie en ik hoop dat u in de toekomst toch een manier kunt vinden om u zich te blijven inzetten voor de bescherming van onze mariene ecosystemen. Dank u wel.

Maar nog even terugkomend op die datum: 21 januari 2020. We hadden een aantal jaar geleden afgesproken dat overbevissing in 2020 beëindigd zou zijn. Toch worden ook hier in Europa nog steeds quota vastgesteld die het zogenaamde 'Maximum Sustainable Yield' overstijgen. Kortom, de overbevissing gaat gewoon door.

En het ziet er ook niet naar uit dat dit de komende jaren echt gaat veranderen. De afgelopen jaren was ik ondermeer betrokken bij de meerjarenvisserijplannen voor de Oostzee en de Noordzee en de ik volgde ook de plannen voor de Adriatische zee. Daar werden allerlei trucs gebruikt en allerlei smoesjes verzonnen om de overbevissing maar door te laten gaan en voort te zetten.

De term 'Maximum Sustainable Yield' bleek ineens niet 'maximum' te zijn. Dat was een grens die flexibel is, die best nog wel een beetje opgerekt kan worden naar boven. Dat is niet hoe het bedoeld is. 'Maximum' is 'maximum'.

Het instellen van visserijquota in de zuidelijke wateren werd zelfs keihard tegengehouden. Terwijl juist wateren als de Middellandse zee en de Adriatische zee tot de meest bedreigde wateren van Europa behoren.

Voorzitter, ik steun uw oproep om eens verder te kijken dan MSY. Maar als we onze oceanen en de planten en de dieren die daarin leven echt willen beschermen, dan is er ook een mentaliteitsverandering nodig. Je kunt nu misschien nog een tijdje doorgaan met het uitputten en het overbevissen van wateren, maar de consequenties voor dieren en de biodiversiteit, en daarmee ook voor de vissers, zullen op termijn niet te overzien zijn.

Daarom wil ik u allemaal oproepen: stop met uitstelgedrag, stop met het oprekken van het woord 'maximum' en stop gewoon met overbevissing. Dank u wel.

Interessant voor jou

Stemverklaring over de Europese Green Deal

Lees verder

Bijdrage visserijcommissie over het voorkomen van dode dolfijnen en andere walvisachtigen als bijvangst

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer