Stem­ver­klaring over het standpunt van het Europees Parlement over de confe­rentie over de toekomst van Europa


16 januari 2020

Het is een heel goed idee om burgers te betrekken bij de discussie over de toekomst van Europa. De Partij voor de Dieren pleit daarom voor meer invloed van burgers op de Europese besluitvorming, bijvoorbeeld via referenda en burgerinitiatieven. Resolutie 0036/2020 pleit voor een reeks bijeenkomsten met politici en met een burgers uit de verschillende EU-landen om burgers te betrekken bij het 'Europese integratieproces'. Het voorgestelde instrument van een reeks conferenties met een heel kleine selectie mensen is echter ongeloofwaardig, aangezien de EU in het verleden stelselmatig referenda heeft genegeerd, waarbij een veel groter deel van de kiesgerechtigde mensen hun mening heeft kenbaar gemaakt. De tekst van deze resolutie laat daarnaast doorschemeren dat de 'gewenste' uitkomst van deze conferenties is om democratische legitimiteit te verkrijgen om steeds meer bevoegdheden van de lidstaten naar Brussel te verschuiven, de zogenaamde 'ever closer union'. De Partij voor de Dieren is van mening dat wanneer je dit soort bijeenkomsten met burgers organiseert de uitkomst niet van te voren mag vast staan of mag worden gestuurd.

Interessant voor jou

Bijdrage plenaire vergadering over verwoestende bosbranden in Australiƫ en andere extreme weersomstandigheden als gevolg van de klimaatverandering

Lees verder

Stemverklaring over de Europese Green Deal

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer