Stem­ver­klaring over de algemene begroting van de Europese Unie voor het begro­tingsjaar 2015


22 oktober 2014

Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015 - alle afdelingen

(A8-0014/2014 - Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier)

Anja Hazekamp

Ik heb tegen de EU-begroting 2015 gestemd, omdat deze niet toekomstbestendig is. Er wordt niet geïnvesteerd in dieren, natuur en milieu. De EU heeft maar één doel: groei! Economische groei!

Bijna de helft van de begroting is bestemd voor landbouwsubsidies, ongeacht de gevolgen voor dieren, mensen, natuur of milieu. Er wordt nauwelijks geïnvesteerd in biodiversiteit. In plaats van investering in duurzame landbouw waar productie van plantaardige voeding centraal staat, subsidieert de EU intensieve veehouderij en houdt het ellenlange transporten van levende dieren in stand. Het Europees Parlement keurt dit klakkeloos goed; verkiezingsbeloften lijken vergeten en burgers worden genegeerd. Neem bijvoorbeeld stierenvechten. Een overgrote meerderheid van Europeanen wil niet dat stierenvechten wordt gesponsord met hun belastinggeld. Toch was er geen gekwalificeerde meerderheid in het Parlement die daadwerkelijk subsidies voor stierenvechten wilde afschaffen, terwijl de politieke wil er even later wél bleek te zijn (Amendement 12, Verslag over het standpunt van de Raad over het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015). Deze verschillen zijn niet uit te leggen en wakkeren het wantrouwen van burgers tegen de Europese Unie verder aan.

Interessant voor jou

Stemverklaring over beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: BE/Ford Genk

Lees verder

Bijdrage visserijcommissie over de toekomst van de Middellandse Zee

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer