Stem­ver­klaring over beschik­baar­stelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globa­li­sering: BE/Ford Genk


21 oktober 2014

Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2013/012 BE/Ford Genk

(A8-0015/2014 - Paul Rübig)

(A8-0016/2014 - Isabelle Thomas)

Anja Hazekamp

Ik vind dat mensen niet de dupe moeten worden van falend Europees sociaaleconomisch beleid. Daarom heb ik voor de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering gestemd, maar ik vind dit een doekje voor het bloeden. Eigenlijk vind ik dat de bedrijven, en de lidstaten, zelf met passende steunmaatregelen moeten komen, want nu pompt men eigenlijk gewoon geld van de lidstaten rond. Grote multinationals als Ford en PSA (Peugeot-Citroën) zetten hun werknemers na jaren trouwe dienst op straat, omdat ze hun productie gaan verplaatsen naar plekken waar ze goedkopere arbeidskrachten kunnen vinden. Deze mensonterende praktijken keur ik ten strengste af en met de middelen uit het Europees Fonds zorgen we er tenminste voor dat weggestuurde werknemers niet in de kou staan.

Interessant voor jou

Stemverklaring over douanerechten op goederen uit Oekraine

Lees verder

Stemverklaring over de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer