Bijdrage visse­rij­com­missie over de toekomst van de Middel­landse Zee


5 november 2014

Anja Hazekamp (PvdD): Voorzitter. De Partij voor de Dieren deelt de zorgen die de Europese Commissie benoemt over de toekomst van de Middellandse Zee. Overbevissing is in onze ogen één van de belangrijkste problemen voor het hele gebied, en niet alleen door legale, maar zeker ook door illegale visserij worden vele soorten vis bedreigd. Van heel veel van die soorten weten we niet eens hoe ze er daadwerkelijk voorstaan en hoe het met ze gaat. En ik zou graag van de Commissie willen weten of zij mogelijkheden ziet om die lacune in kennis aan te vullen, zeker voor de soorten die onbedoeld worden bijgevangen. Daarnaast zou ik graag willen weten of zij de knelpunten in de handhaving, die er nu zijn ten aanzien van de illegale visserij, met dit voorstel aangepakt ziet worden. Of zij daar echt verbetering ziet.

Niet alleen visbestanden gaan achteruit, maar ook veel soorten die onbedoeld worden bijgevangen zoals bijvoorbeeld dolfijnen, schildpadden, vogels, zeehonden - de Mediterrane Monniksrob, één van de meest bedreigde diersoorten die wij momenteel kennen - en niet in de laatste plaats rood koraal. Wat ons betreft zijn de maatregelen die de Commissie voorstelt een stap in de goede richting, maar het mag nog wel een stapje verder.

Interessant voor jou

Stemverklaring over de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015

Lees verder

Bijdrage landbouwcommissie over het opheffen van het melkquotum

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer