Stem­ver­klaring over buiten­landse inmenging in verkie­zingen en desin­for­matie in de nationale en Europese demo­cra­tische processen


10 oktober 2019

De Partij voor de Dieren vindt buitenlandse inmenging in onze verkiezingen een serieus probleem, dat een bedreiging kan vormen voor onze democratie. Vrije en eerlijke verkiezingen vormen de hoeksteen van onze democratie en privacy en vrijheid van meningsuiting en internetvrijheid zijn cruciaal om onze democratie te waarborgen. De vrijheid van meningsuiting en internetvrijheid worden echter onvoldoende geborgd in paragraaf 28 van de resolutie. Illegale inhoud dient van het internet verwijderd te worden, maar illegale activiteiten en haatzaaien moeten door rechtelijke macht aangepakt worden. Het sluiten van hele accounts, zoals voorgesteld, kan leiden tot excessieve censuur en beperking van het recht op vrije meningsuiting.

De resolutie oppert daarnaast dat de EU via wetgevende voorstellen zou moeten bepalen wanneer er moet worden overgegaan tot media-interventies, terwijl EU-kritische politieke stromingen in dezelfde resolutie als ongewenst worden beschouwd.

Een vrije democratie biedt, binnen de wet, evenveel ruimte aan traditionele stromingen als aan politieke stromingen die door het establishment als ongewenst worden beschouwd. Ingrijpen in de vrije media door Europa of andere overheden dient volgens de Partij voor de Dieren zoveel mogelijk voorkomen te worden.

Interessant voor jou

Bijdrage plenaire vergadering over de toelating van GMO's

Lees verder

Bijdrage plenaire vergadering over de noodsituatie omtrent klimaat en milieu

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer