Bijdrage plenaire verga­dering over de toelating van GMO's


9 oktober 2019

Anja Hazekamp (PvdD): Voorzitter, terwijl de Amazone in brand staat, wil de Commissie opnieuw genetisch gemanipuleerde mais- en sojavarianten toestaan. Ironisch, want het regenwoud wordt juist gekapt om plaats te maken voor precies deze genetisch gemanipuleerde mais en soja. Alleen maar om de Europese honger naar veevoer te stillen. Deze mais- en sojavarianten zijn bestand tegen het landbouwgif glyfosaat en glufosinaat.

Glyfosaat is volgens de wetenschap waarschijnlijk kankerverwekkend. Glufosinaat is in Europa verboden, omdat het de voortplanting schaadt. Beide zijn ronduit funest voor de biodiversiteit. Door deze mais en soja te importeren brengt de Commissie de gezondheid van mensen en ecosystemen in de exporterende landen in gevaar.

Stop deze toelatingen! U hoeft de multinationals niet langer hun zin te geven. Uw verantwoordelijkheid is niet naar Bayer, Syngenta en Dow Chemicals, maar naar de burgers en de toekomst van de planeet.

Voorts ben ik van mening dat de Europese landbouwsubsidies moeten worden afgeschaft.

Interessant voor jou

Bijdrage hoorzitting Frans Timmermans, Executive Vice President-designate, European Green Deal

Lees verder

Stemverklaring over buitenlandse inmenging in verkiezingen en desinformatie in de nationale en Europese democratische processen

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer