Bijdrage plenaire verga­dering over de nood­si­tuatie omtrent klimaat en milieu


23 oktober 2019

Anja Hazekamp (PvdD): Dank u wel voorzitter. Elke seconde telt als je huis in brand staat. Hoe is het dan mogelijk dat we hier al jaren vergaderen over slappe compromissen terwijl onze wereld in brand staat?

We hebben een groot probleem en zouden eigenlijk de noodtoestand moeten uitroepen. Voor het klimaat en voor de biodiversiteit. Want éé miljoen soorten worden op dit moment met uitsterven bedreigd. De klimaatcrisis bedreigt miljarden mensen, dieren en planten en we zullen op alle fronten actie moeten ondernemen. Op alle fronten.

Hoe is het dan mogelijk dat Europa miljarden uitgeeft aan milieu- en klimaatschadelijke subsidies voor de vee-industrie?

De Amazone staat in brand om Europa te voorzien van goedkoop veevoer en goedkoop vlees. De veehouderij wereldwijd meer broeikasgassen uitstoot dan alle auto’s, boten, treinen en vliegtuigen bij elkaar.

Hoe is het dan mogelijk dat beoogd klimaatcommissaris Timmermans de noodzaak van minder dieren in de veehouderij blijft ontkennen?

Hoe willen we de klimaatdoelen halen als we de vee-industrie blijven ontzien?

De kosten voor de wereldwijde aanpak van de klimaatverandering kunnen worden gehalveerd als we wat minder vlees eten, als we minder zuivel consumeren en als we vis laten staan en wat plantaardiger gaan eten. Dat hoeft geen jaren te duren. Daar kunnen we iedere seconde mee beginnen.

En Europa kan dat stimuleren door te stoppen met subsidies voor de promotie van vlees en zuivel. En ook daarom ben ik voorts ben ik van mening dat de Europese landbouwsubsidies moeten worden afgeschaft.

Dank u wel.