Stem­ver­klaring over de moge­lijkheid voor de lidstaten om de teelt van ggo's te beperken of te verbieden


13 januari 2015

Mogelijkheid voor de lidstaten om de teelt van ggo's te beperken of te verbieden

(A8-0038/2014 - Frédérique Ries)

Anja Hazekamp

Deze nieuwe regels zetten de Europese deur verder open voor genetisch gemanipuleerde producten, en lidstaten krijgen te weinig mogelijkheden om genetisch gemanipuleerde gewassen (ggo’s) te weren. Biotechbedrijven zullen een verdeel- en heers tactiek toepassen; wanneer ggo's in enkele lidstaten worden toegelaten, zullen andere landen snel moeten volgen om de interne markt niet te verstoren.

90% van de Europeanen wil geen genetisch gemanipuleerde gewassen op de akkers, laat staan in hun voeding. Lidstaten zouden uitgebreide en juridisch geborgde mogelijkheden moeten krijgen om deze gewassen zelfstandig te verbieden, zelfs wanneer Brussel ze wel toelaat.

De Partij voor de Dieren verzet zich al jaren tegen genetische manipulatie, onder meer omdat dit leidt tot meer monoculturen, terwijl er juist veel inspanning wordt verricht om de soortenrijkdom te verhogen. Daarnaast zal door deze ggo's het gebruik van landbouwgif toenemen, waardoor de kwaliteit van bodem, grondwater en oppervlaktewater verder achteruit zal gaan. We moeten juist inzetten op schonere biologische landbouw, die niet afhankelijk is van landbouwgif. Daarom heb ik tegen dit wetsvoorstel gestemd.

Interessant voor jou

Stemverklaring over de erkenning van Palestina als staat

Lees verder

Stemverklaring over bepalingen voor de visserij in de Middellandse Zee

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer