Schrif­te­lijke bijdrage plenaire verga­dering over de bestrijding van belas­ting­ont­duiking


12 november 2014

Bestrijding van belastingontwijking (debat)

Anja Hazekamp

Iedereen dient netjes belasting te betalen, ook grote bedrijven. Belastingontduiking en -ontwijking leiden tot economische tekorten die de samenleving vervolgens moet aanvullen. Daarom zijn Europese regels nodig om belastingontwijking tegen te gaan. Bedrijven die in meerdere landen actief zijn, zouden bovendien openheid moeten bieden en per land inzicht geven in de winsten die ze gemaakt hebben en de belastingen die ze daarover betalen.

Wereldwijd is ten minste 14 triljoen euro weggezet in belastingparadijzen, waarvan tweederde zelfs op bankrekeningen in EU-landen staat, zoals Luxemburg en Nederland. Een groot deel van dit geld is uit ontwikkelingsregio’s weggezogen, zonder er belasting over te betalen. Dat is extra wrang omdat met die belasting twee maal alle extreme armoede uit de wereld kan worden geholpen. Het ontwijken van belastingen door multinationals treft daarom vooral de allerarmsten in deze wereld en Europa moet daartegen optreden.

De Partij voor de Dieren verwacht niet dat Juncker, oud-premier van Luxemburg, daar voor zal zorgen. Luxemburg heeft, net als Nederland overigens, Europese regels voor openheid over betaalde belastingen altijd geblokkeerd. Is het dan waarschijnlijk dat hij ten strijde zal trekken tegen het belastingparadijs dat hij zelf heeft gecreëerd en in stand heeft gehouden?

Interessant voor jou

Bijdrage verzoekschriftencommissie over oliewinning uit teerzand

Lees verder

Stemverklaring over beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: FR/GAD en FI/STX Rauma

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer