Bijdrage verzoek­schrif­ten­com­missie over olie­winning uit teerzand


11 november 2014

Anja Hazekamp (PvdD): Dank u wel voorzitter. Ik ben elke keer weer geschokt als ik beelden zie van de omgeving waar teerzand of schaliegas gewonnen wordt. En ik dank de indieners voor het tonen van die beelden. En ik verbaas me dat de Europese Commissie dan zegt: het doel is hier niet om een bepaalde fossiele brandstof te verbieden, maar het doel is hier om te kijken hoe we de gevolgen kunnen minimaliseren. Als je de gegevens kent, en je ziet wat de gevolgen zijn voor het milieu, dan kun je toch niet anders dan zeggen: hier moeten we een einde aan maken? Hier kunnen we toch niet mee doorgaan?

Ik deel de conclusie van mijn collega zojuist dat de Commissie zich er wat mij betreft een beetje te makkelijk van afmaakt en het afdoet als: nou ja, we gaan de CO2-uitstoot benoemen en dan zijn we klaar, dan kunnen we gewoon verder gaan.

Vorige week kwam het rapport van het Klimaatpanel uit, en dat was heel duidelijk: we moeten nu handelen. We moeten nu iets doen aan fossiele brandstoffen. We moeten alle mogelijkheden aangrijpen om het tij te keren.

Dus we hebben geen keuze, en voorzitter, we hebben ook geen tijd. En ik vind dat de Europese Commissie meer moet kijken naar de mogelijkheden om datgene te doen waar de petitie daadwerkelijk om vraagt, namelijk om te stoppen met teerzand.

Interessant voor jou

Bijdrage verzoekschriftencommissie over de naleving van de aanbevelingen van de Europese Ombudsman

Lees verder

Schriftelijke bijdrage plenaire vergadering over de bestrijding van belastingontduiking

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer