Stem­ver­klaring over beschik­baar­stelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globa­li­sering: FR/GAD en FI/STX Rauma


25 november 2014

Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2014/005 FR/GAD

(A8-0044/2014 - Anneli Jäätteenmäki)

Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2014/008 FI/STX Rauma

(A8-0043/2014 - Petri Sarvamaa)

Anja Hazekamp

Ik vind dat mensen niet de dupe mogen worden van falend Europees sociaaleconomisch beleid. Daarom heb ik voor de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering gestemd. Bedrijven en de lidstaten zouden zelf met passende steunmaatregelen moeten komen. Het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering is slechts een doekje voor het bloeden en betekent in de praktijk dat we financiële middelen van de lidstaten rondpompen. Grote bedrijven zetten hun werknemers na jaren trouwe dienst op straat, omdat ze hun productie gaan verplaatsen naar plekken waar ze goedkopere arbeidskrachten kunnen vinden. Deze mensonterende praktijken keur ik ten strengste af. Maar met de middelen uit het Europees Fonds zorgen we er tenminste voor dat weggestuurde werknemers niet in de kou staan.

Interessant voor jou

Schriftelijke bijdrage plenaire vergadering over de bestrijding van belastingontduiking

Lees verder

Stemverklaring over de EU en het mondiaal ontwikkelingskader voor de periode na 2015

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer